Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2021

02 MAR 2021 21:58
Härmed inbjuds alla medlemmar till årsmöte med Dansföreningen Munkbuggarna tisdagen den 23 mars kl 18.00 på distans med Teams.
  • Skapad: 02 MAR 2021 21:58

Styrelsen är glada över att kunna genomföra årets årsmöte, även om vi inte kan träffas fysiskt. Det är första gången i föreningens historia som mötet sker digitalt och vi tror och hoppas att det ska fungera bra.

Vi behöver ha in en anmälan från er som vill delta på mötet. Anmäl er genom att skicka ett mail till This is a mailto link där ni skriver namn och e-postadress så att vi kan skicka tillbaka en länk till Teams-mötet. Anmälan behöver vara oss tillhanda senast lördag 20 mars.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Kom och säg din mening!!

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i träningssalen eller kan beställas via mail This is a mailto link innan årsmötet.

Röstberättigad är den som under mötesåret fyller lägst 15 år och har betalt medlemsavgiften för 2020 senast 31 december 2020. Övriga medlemmar har yttrande och förslagsrätt.

VÄLKOMNA önskar styrelsen DF Munkbuggarna

Tänk på att detta är medlemmarnas möjlighet att påverka hur styrelsen skall arbeta under året.

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte mötets ordförande skall justera mötesprotokollet
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse avseende styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2022

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Val av:
1. två ledamöter till styrelsen för en tid av två år,
2. suppleanter till styrelsen för den fastställda turordningen för en tid av ett år,
3. en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år,
4. tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
5. ev. val av kommittéer och IT-ansvarig
14. Mötets avslutande
A. Diskussioner/Övriga frågor

Valberedningens förslag till styrelse för 2021:
Ledamot - Maria Erlander (till förfogande 1 år)
Ledamot - Fredrik Myllykangas (till förfogande 1 år)
Suppleant - Anna Johansson
Suppleant - Linus Kallin
Suppleant - Emmie Erlander
Revisor - Carina Granath
Revisorsuppleant - Björn Lundqvist

Skribent: Mikael Kallin
E-post: Adressen Gömd

Anmälan kurs och träningar

Bli medlem


Medlem av


DSF


VSDSF


Medlemsförmån

Danssport.se

10% rabatt för medlemmar


Annons


Webmail  Löneregistrering  Närvaroregistrering

Postadress:
DF Munkbuggarna - Danssport
Mikael Kallin, Poppelvägen 17
45534 Munkedal

Besöksadress:
-
45530 Munkedal

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info