Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2022

06 MAR 2022 22:46
Härmed inbjuds alla melemmar till årsmöte med Dansföreningen Munkbuggarna måndagen den 28 mars 2022 kl. 18.00 i Gullmarssalen, Munkedals kommunhus.
 • Skapad: 06 MAR 2022 22:46

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom och säg din mening!! Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kan beställas via mail This is a mailto link 1 vecka innan årsmötet.

Röstberättigad är den som under mötesåret fyller lägst 15 år och har betalt medlemsavgiften för 2021 senast 31 december 2021. Övriga medlemmar har yttrande och förslagsrätt.

VÄLKOMNA önskar styrelsen DF Munkbuggarna

Tänk på att detta är medlemmarnas möjlighet att påverka hur styrelsen skall arbeta under året.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte mötets ordförande skall justera mötesprotokollet
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse avseende styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2022
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av:
 1. ordförande för en tid av två år,
 2. fyra övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år,
 3. suppleanter till styrelsen för den fastställda turordningen för en tid av ett år,
 4. en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år,
 5. tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
 6. ev. val av kommittéer och IT-ansvarig

   14. Mötets avslutande

    A. Diskussioner/Övriga frågor

Skribent: Mikael Kallin
E-post: Adressen Gömd

Anmälan kurs och träningar

Bli medlem


Medlem av


DSF


VSDSF


Medlemsförmån

Danssport.se

10% rabatt för medlemmar


Annons


Webmail  Löneregistrering  Närvaroregistrering

Postadress:
DF Munkbuggarna - Danssport
Mikael Kallin, Poppelvägen 17
45534 Munkedal

Besöksadress:
-
45530 Munkedal

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info